Továrenská show

Fabrika

Fabrika

Administratívna oblasť

Kancelárska zóna

dielňa

dielňa

Oblasť uvedenia príslušenstva do prevádzky

Oblasť uvedenia príslušenstva do prevádzky

Oblasť prepravy

Oblasť prepravy

Sklad

Sklad

Presná inšpekčná miestnosť

Presná inšpekčná miestnosť

Strojovňa frézky

Strojovňa frézky

Miestnosť na tepelné spracovanie

Miestnosť na tepelné spracovanie